"Det susar genom livets strid..."
2012
for Choir, Brass and Organ
commissioned by S:t Johannes Kammarkör

Durata 6'30''

Children´s Choir
Youth Choir
Mixed Choir SATB
2 Trumpets
2 Trombones
Organ


1. Det susar genom livets strid
En fläkt av himmelrikets frid,
En kör av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
Och stilla ljuder Andens röst
I jordens alla zoner:
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt;
Det är advent, det är advent!


2. Han kommer, Guds och människans son,
Ur Fadrens sköte fjärran från
Och gästa vill vår boning.
Han kommer ned till jordens grus
Med evig kärlek, nåd och ljus
Och bjuder oss försoning.
Ett sken sig re'n i öster tänt;
Det är advent, det är advent!


3. Hur hög, hur ljus är ej hans gång!
Han kommer vid en jubelsång
Från Salems harpor klara.
Låt upp, o själ, ditt tempelhus
Och låt hans rika, fulla ljus
In i dess fönster skina!
Din bön uppstige oavvänt;
Det är advent, det är advent!