Miroirs
2011
for String Quartet
commissioned by the Stockholm Concert HallDurata: 10'00''

Miroirs - String Quartet No 1 was premiered on October 16 2011, at the Grünewald Hall, Stockholm Concert Hall, by members of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Comment: "Miroirs - String Quartet No 1 was inspired by one of Isaac Grünewald´s wall paintings in the Grünewald Hall at the Stockholm Concert House. In the painting, two people are seen facing each other and appear to be conversing. Throughout the piece, different themes and phrases can be heard "conversing" and imitating each other, like reflections in a mirror. The word 'miroirs' is French for 'mirrors'."

Verkkommentar: Miroirs - String Quartet No 1 är inspirerat av en utav Isaac Grünewalds väggmålningar i Grünewaldsalen. På målningen syns två människor sitta vända mot varandra och det ser ut som om de konverserade. I musiken har jag låtit framför allt cello och viola gestalta dessa två människor. Man kan genom stycket höra hur först de två instrumenten och senare även violinerna "speglar" och "svarar" varandra i en slags konversation. 'Miroirs' är franska och betyder just 'speglar'.