Madárdal
2013
for String Quartet
commissioned by Sveriges Radio P2
dedicated to DahlkvistkvartettenDurata: 20'

Madárdal - String Quartet No 2 was premiered by the Dahlkvist Quartet on June 7, 2013, at the Mellby Atelier, Österlen, Sweden, broadcasted live by Sveriges Radio P2

Verkkommentar: "Madárdal - String Quartet No 2 beställdes av Sveriges Radio P2 och skrevs för Dahlkvistkvartetten. Verket är inspirerat av ungersk/romska och svenska folkmelodier.
Första satsen bygger på fragment från ungersk/romska folkmelodier. Vi hör i huvudsak två - utifrån fragmenten framkomponerade - teman som flätas samman i en slags rytmisk, harmonisk och melodisk lek. Andra satsen, som långsamt flyter fram, har inspirerats av de svenska folkmelodiernas dur- och molltonalitet, och kanske kan man trots överlagringar och annorlunda harmonik ändå höra skiftningar av "Polska från Medelpad" och "Emigrantvisa"... Så tillslut, i tredje satsen, har jag låtit de två tidigare satserna med sina olika teman och fraser mötas, och ytterligare rytm, harmonik och melodik framträder. Genom hela verket har jag även låtit ungerska och svenska fågelarters läten skymta fram och de återvänder med jämna mellanrum under styckets gång. Titeln på verket, "Madárdal", är ungerska och betyder just "fågelsång". " - Andrea TarrodiComment: "Madárdal – String Quartet No 2 was commissioned by Sveriges Radio P2 and written for the Dahlkvist Quartet. The piece is inspired by both Swedish and Hungarian folk songs. Since I am half Swedish and half Hungarian I thought that it would be an interesting way of composing a piece. ”Madárdal” consists of three movements. The first movement (Allegro) is built on fragments from Romany/Hungarian melodies and gestures. The second movement (Adagio) is based on particularily two Swedish folk songs; ”Emigrantvisa” and ”Polska från Medelpad”. In the third and last movement (Allegro/Presto), the Hungarian/Romany and Swedish folk songs meet. Throughout the piece you also may hear both Hungarian and Swedish bird species. ”Madárdal” is the Hungarian word for ”birdsong”, hence the title." - Andrea Tarrodi
  • "Dahlkvistkvartetten som uruppförde verket 2013 var i fint slag och fångade den underfundigt talande musiken i näbbet... Av korta, melodiskt uttrycksfulla fraser byggs en minimalistisk väv av expressivt fågelspråk; inne bland täta tonverk av ozondoftande klanger framstår magiskt, flageolettartade pip som kungsfågellika kvartstoner…" - Arvika Nyheter