El Hielo
2013
for Bandoneon & Brass Quintet
commissioned by Musik i Uppland
dedicated to Jens Lundberg & the Linné QuintetDurata: 11'00''

El Hielo was premiered at the Uppsala Concert Hall on April 6 2013, and the piece was then taken on a tour around Uppland with the ensemble.

Verkkommentar: "El Hielo kom till under vintern 2012/13. Eftersom bandoneon ju är ett tangons instrument så hade jag en grundidé om att utgå ifrån och inspireras av Tango Nuevons uttryck. Genom stycket kan man därför bland annat känna igen olika rytmfigurer som ofta används i tango. Även vissa formdelar i verket kan påminna om tangons. Kanske beror det på att det var vinter när jag skrev stycket, för under kompositionsarbetet växte successivt en inre bild av is fram. Jag såg framför mig iskristaller, frusna sjöar, isberg, glaciärer, islossning och så slutligen smältande is framåt våren... Titeln `El Hielo´ är spanska och betyder just `Isen´. "

Comment: "El Hielo was written during winter 2012/13. Since the bandoneon is a tango instrument I wanted the piece to be inspired by the Tango Nuevo. Throughout the piece you recognize different rythms and patterns typical for tango. While composting the piece an inner image of ice developed before me, maybe because it was winter when I wrote it. I imagined ice crystals, frozen lakes, icebergs, glaciers and melting ice in spring... `El Hielo´ is Spanish for `The Ice´.

  • "... I hennes musik fanns både sammansmältningar och särklinganden i kalejdoskopisk följd som gjorde lyssnaren både vimmelkantig och hänförd. ... Ett totalt helgjutet klang och melodiflöde i ett kongenialt framförande..." - UNT