Empíreo
2011
for Strings, Harp and Percussion
commissioned by the Stockholm Concert HallDurata: 14'30''
Orchestration: String Quintet, Hp, Perc

Empíreo was commissioned by the Stockholm Concert Hall. The piece was premiered in October 2011 by Laura Stephenson, harp, Daniel Kåse, percussion, Patrik Swedrup, violin, Johannes Lörstad, violin, Riikka Repo, viola, and Mikael Sjögren, cello. In 2012 Tarrodi received the Swedish MPA:s Classical Music Award of the Year - chamber music for Empíreo.

Comment: "Empíreo - for strings harp & percussion was inspired by Isaac Grünewald´s ceiling painting in the Grünewald hall in the Stockholm Concert Hall. "Empíreo" is Spanish for "empyrean". Empyrean, from the Medieval Latin empyreus is the place in the highest heaven, which in ancient cosmologies was supposed to be occupied by the element of fire. The piece was based on musical material from two och my earlier works (also them inspired by Grünewalds paintings in the hall); Chárites for harp and percussion and Miroirs for string quartet. Throughout 'Empíreo'you may recognize developed themes and phrases from those two pieces."

Verkkommentar: I Empíreo - för harpa, slagverk och stråkkvintett är det Isaac Grünewalds jättelika takmålning i Grünewaldsalen som har fått ge liv åt musiken. Det musikaliska materialet bygger till stora delar två av mina tidigare verk Miroirs och Chàrites, och man kan säkert känna igen flera fraser, rytmer och melodier från dessa. I mitten av takmålningen syns Apollon spela harpa på solens strålar. I stycket har framför allt harpan tillsammans med kontrabas och cello fått ge ton åt Apollons röst. Runt Apollon svävar människor omkring, omslingrade i varandra. Det har slagverket fått gestalta i många svepande, susande fraser på både cymbal och tam-tam. Empíreo är spanska och betyder himlavalv.