Charites
2011
for Harp and Percussion
commissioned by the Stockholm Concert HallDurata: 10'00''

Comment: Chàrites for harp and percussion was written for Laura Stephenson and Daniel Kåse. The piece was inspired by one of Isaac Grünewald´s wall paintings in the Grünewald Hall at the Stockholm Concert House. The painting depicts three women who appear to be dancing in a sort of trance-like way. It´s almost as if they are dancing in their sleep. Many of Grünewald's paintings in the Concert House are inspired by Greek mythology. The painting with the three dancing women makes one think of Greek mythology´s Three Graces, goddesses of dance, feast and joy. In Greek the Three Graces are called 'Chàrites' - hence the title.

Verkkommentar: Chàrites för harpa och slagverk har sin utgångspunkt i en utav Isaac Grünewalds väggmålningar i Grünewaldsalen. Målningen föreställer tre kvinnor som ser ut att dansa i något slags transliknande tillstånd. Det jag särskilt fastnade för med bilden var att det faktiskt ser ut som att de dansar i sömnen. Jag ville i detta stycke skapa en slags drömliknande, sömngångaraktig atmosfär och har också tagit fasta på de dansande kvinnornas flygande, slängande rörelser som man kan höra harpan gestalta i kraftiga glissandi. I grekisk mytologi berättas om de tre Kariterna som är dansens, festens och glädjens gudinnor. Kanske är det dessa tre gudinnor som Grünewald har avbildat? På grekiska kallas Kariterna för Chàrites.