Ekon Över Kongahälla
2011
for Two Horns and Wind Orchestra
commissioned by Svenska Hornsällskapet | SOF


Durata: 20'00''

Ekon över Kongahälla was commissioned by the Swedish Horn Society and Sveriges Orkesterförbund. The piece was premiered at Musikaliska on March 4, 2012 by Arméns Musikkår with soloists Markus Maskuniitty and Annamia Larsson. Conductor: Mats Janhagen.

Publisher: Orkesterförbundet


Verkkommentar: "Ekon över Kongahälla skrevs till minne av hornisten Sven Eliasson. Sven var ett av sju syskon som växte upp på en bondgård utanför Kungälv i Bohuslän. Kungälv kallades på medeltiden för Kongahälla, därav titeln. En av Sven Eliassons favoritlåtar som han ofta brukade sjunga och spela på pianot var 'Still crazy after all these years' med Paul Simon. Fragment av den melodin går att skymta på olika ställen i stycket, tydligast kanske i solohornstämmorna från takt 112..."

Orchestration:

1 Piccolo
2 Flutes (alt. 1 Flute/1 Oboe)
3 Clarinets in Bb
1 Bass Clarinet
2 Alto Saxophones
1 Tenor Saxophone

Solo Horn in F 1
Solo Horn in F 2

2 Horns in F
3 Trumpets in C
3 Trombones
1 Euphonium
1 Tuba
1 Timpani
2 Percussion - 1 Vibraphone, 1 Susp. Cymbal, 1 Large Tam-tam, 1 Triangle